By: xpon On: maart 08, 2020 In: Vacature Comments: 0

‘Zorg met aandacht, goed voor onze medewerkers’

Algemeen

Zorgorganisatie Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in en rond Amersfoort.

Kijk op www.beweging3.nl om te zien wie ze zijn en waar ze naar toe gaan.

Beweging 3.0 heeft gedaan wat ze zich vier jaar geleden voornam: een organisatie neerzetten die klinkt als een klok. Zaken op orde, wind in de rug. Maar het is nog steeds geen kwestie van consolideren. Het moet geavanceerder, beter, mooier en soms ook realistischer of minder: er ligt een indrukwekkende ontwikkelagenda.

Beweging 3.0 zoekt een

CLUSTERMANAGER DIE DRIE ZORGCENTRA AANSTUURT, m/v voor 36 uur per week

Het gaat om de locaties Nijenstede in Amersfoort, Sint Jozef in Hooglanderveen en Marienburg in Soest. Daarnaast is de clustermanager betrokken bij Beweging 3.0 brede ontwikkelingen. Het voorzitterschap van de Regiegroep Zorgtechnologie en Innovatie is er daar één van. Speciaal aan deze portefeuille is de verbouw en renovatie van Nijenstede en nieuwbouw voor Marienburg. De laatste locatie wordt omgevormd naar een verpleeghuisfunctie. Logisch dat ten gevolge hiervan ook het therapeutisch klimaat opnieuw vorm en inhoud gaat krijgen.

Functie-inhoud

 • Heeft de integrale leiding van de drie zorgcentra en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Uiteraard in samenspel met de centraal georganiseerde functies.
 • Stuurt zes teamanagers aan.
 • Werkt nauw samen met de Raad van Bestuur en legt daaraan verantwoording af.
 • Is MT-lid.
 • Zet op een inspirerende manier de rol van clustermanager neer, zowel binnen als buiten het MT en de organisatie.
 • Stelt normen ten aanzien van de kwaliteit van de zorg, gastvrijheid en bedrijfsvoering.
 • Werkt nauw samen met de lokale cliëntenraden
 • Is een voorbeeld en een goede sparringpartner voor alle managers binnen de organisatie.
 • Is een goed werkgever.
 • Volgt en beïnvloed de ontwikkelingen in het werkveld, zowel zorginhoudelijk, als op het gebied van overheidsbeleid, marktontwikkeling, bekostiging en financiering.
 • Is voorzitter van de Regiegroep Zorgtechnologie en Innovatie.
 • Managet ver- en nieuwbouw.

Wat zoeken ze nu precies

Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur:

‘Ondenkbaar dat we iemand aanstellen die geen ervaring heeft in de zorg. Je moet ook beschikken over gedegen managementervaring, direct onder de Raad van Bestuur.’

Micha van Akkeren, lid Raad van Bestuur:

‘Wij zijn een club met ambitie en we zoeken een nieuwe manager op hetzelfde niveau. Iemand die met lef durft te ondernemen, maar die ook de risico’s kan inschatten. MT-leden moeten mij tegenspel bieden. Ik wil door hen een betere bestuurder worden.’

Ageeth:

‘De samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de MT-leden is een ragfijn spel. Daar moet je gevoel voor hebben en dat moet je mee willen ontwikkelen.’

Micha:

‘Ons eerste doel is het belang van Beweging 3.0. Het gaat om het samenspel, plezier hebben met elkaar en ons persoonlijk ontwikkelen.’

Jeroen Broekman, manager HRMD:

‘MT leden moeten conceptueel kunnen denken en tegelijkertijd realisatiekracht in zich hebben.’ 

Competenties

Kandidaten worden uitgenodigd met gebruik van verstand en fantasie de specifieke persoonskenmerken en competenties behorend bij deze functie te benoemen en daar in hun sollicitatie op te reflecteren.

Functie eisen

 • Afgeronde W.O., dan wel HBO plus
 • Managementopleiding op een bij deze functie passend niveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de zorg: integraal management mét resultaatverantwoordelijkheid.
 • Kennis van wet- en regelgeving en financiering binnen de (ouderen) zorg.

Wij bieden

 • Boeiend werk binnen een organisatie waar volop ontwikkeld en geleerd wordt.
 • Arbeidsvoorwaarden op basis van CAO VVT.
 • Een dienstverband van één jaar met de intentie dit t.z.t. om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris van maximaal € 7228,50 bruto per maand. Per 1 juni a.s. geïndexeerd met 3,5 %.

Inlichtingen en sollicitaties

De organisatie heeft de begeleiding van de werving en selectie neergelegd bij Van de Graaf en Verwoerd interim. Koos Verwoerd en Elly van de Graaf begeleiden de procedure en zijn beschikbaar voor informatie, tel. 0184-689424, Sollicitaties vóór 21 maart 2020 naar info@vandegraafenverwoerd.nl. De procedure wordt vóór 30 april 2020 afgerond. Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure.