By: On: december 19, 2011 In: Podium Comments: 0

Jan Anne Bos inspireert ons door zijn zoektocht naar een betere wereld en het goede in de mens, zijn volstrekt authentieke manier van denken, zijn argwaan tegen hypes en zijn radicale keuze voor geweldloosheid. Een oprechte wereldverbeteraar.

Hij inspireert ons door zijn zoektocht naar een betere wereld en het goede in de mens, zijn volstrekt authentieke manier van denken, zijn argwaan tegen hypes en zijn radicale keuze voor geweldloosheid.

Publicaties:

  • ‘Roeien voor het leven, de kerk en een nieuwe hominide’, 2009,
    Theologische uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 930 7;
  • ‘Verbeter de wereld begin bij de mens’, 2011,
    Theologische uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 751 8;

‘Ik heb de keuze voor theologie afgekeken van mijn vader. Aanvankelijk leek de studie me boeiend, later bleek het ook een geweldig vak. Het gaat over taal, over mensen en over hoe het zó fout heeft kunnen gaan. En hoe we er als mensheid iets goeds van moeten maken.’

‘Het hangt af van de criteria die je hanteert , of je theologie een wetenschap noemt. Het is verstandig in te zien dat je, als je het leven wilt doorgronden, het niet redt met verklaringen uit de exacte wetenschappen, waarbinnen 2 + 2 altijd 4 is. Het scheppingsverhaal is natuurlijk niet wetenschappelijk. Het gaat om de symboliek, het geheim van het leven.’

‘Schoonheid heeft veel met de hemel te maken. Vrede. Ik sluit niet uit dat er een hemel up there is, maar ik begin maar met de hemel hier op aarde. Natuurkundig is hemel een waardeloos begrip. Het gaat boven de drie door ons waar te nemen dimensies. Het is meer iets om voor te vechten, dan om van te genotteren. Hemel motiveert je tot een bepaald gedrag. Troost en actie staan op gespannen voet met elkaar. We zijn steeds geneigd om voor wohlbefinden te kiezen. Troost als consumptieartikel weerhoudt ons van actie.’

‘De Verlichting, de vrije wil en de vrije wetenschap. Ik denk dat van die combinatie een levensbedreiging uit gaat. En dat niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. De Verlichting heeft ons gebracht dat alles wat mogelijk is, ook gedaan moet worden. Vrije wetenschap is daardoor onderhevig geraakt aan de wetten van de vrije markt. De techniek is nu in zo’n stadium gekomen dat je je moet afvragen: is dit nog een verbetering? Een atoombom is onzinnig! Hoe we met het milieu omgaan idem. Sommige dingen die kunnen, moet je niet willen. Dat is geen beperking, maar een ultieme uiting van de vrije wil. Alleen met dié vrije wil komen we de komende eeuwen verder.’

Door de oerknal is de wereld opgezadeld met een geheim, dat niet te verklaren is met onze regels. Het is een filosofisch vraagstuk of de natuurwetten er al geweest zijn vóór de oerknal. Het is de hybris van de verlichting die ons doet denken, dat we het allemaal wetenschappelijk kunnen verklaren. Ik ben er van overtuigd, dat als de oerknal maar iets anders was verlopen, we een andere wereld en een andere mens hadden gehad.’

‘Tegelijkertijd, als alles toeval is en ten diepste zinloos…….?’

‘Nee, ik ben niet bezig God op een sneaky manier binnen te fietsen. Ik ben alleen het verlichtingsdenken aan het ondermijnen. Uiteindelijk heeft de verlichting naast veel goeds ons ook belast met een vrije markt, vervuiling en een niet werkende democratie.’

‘De homo sapiens is zo machtig geworden dat we de zogenaamde vooruitgang niet meer kunnen keren. Een Homo Sapiens 2.0 zou dat misschien wel kunnen. We zijn wel ongeveer in staat er een te produceren. De mens als baas van de evolutie.  Of we er geen brokken mee maken, is natuurlijk de vraag. We presteren, als het meezit, niet veel beter dan een soort tovenaarsleerlingen. Toch zijn we al een eind op weg naar een nieuwe mens. We houden ons al bezig met de kwestie of menselijk denken hetzelfde is als het denken van computers.’

‘Ik kom uit een traditie, waarbinnen geldt dat ook als God niet bestaat, je moet leven alsof God wel bestaat. ’

‘Een geloof plaatst je voor de vraag: is dit het nou?’

Bekijk alle mensen die ons inspireren

Wij laten ons inspireren door mensen die zich onderscheiden. Mensen door wie we geraakt zijn, die ons verbaasd doen staan‚ en voor wie we respect hebben. Het past bij onze visie ‘niets als vanzelfsprekend aan te nemen, ons steeds open te stellen voor anderen.’ Wij hopen dat ze u ook inspireren. Daarom willen we periodiek mensen die ons inspireren letterlijk een podium bieden.