By: On: december 20, 2015 In: Podium Comments: 0

Portretfoto-Arie-GelderblomV2Wij stellen u voor aan Arie Gelderblom (1953), architect.  Arie heeft samen met zijn vrouw een succesvol architectenbureau in Streefkerk. Hij komt uit een familie van scheepsbouwers, maar koos zijn eigen weg: het ontwerpen en realiseren van gebouwen. Hij doorliep de lange leerweg: LTS timmeren, MTS bouwkunde, Lerarenopleiding bouwkunde en wiskunde en tenslotte de opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de TU van Delft. Hij is een gewetensvol en bevlogen ontwerper voortkomend uit de traditie van Aldo van Eyck en Herman Herzberger. Arie Gelderblom heeft een eigen signatuur. Strakke lijnen, uitgebalanceerde verhoudingen in alles, respect voor wat er al is, kortom, gebouwen die gekenmerkt worden door vanzelfsprekendheid en zeggingskracht en die op een organische manier behoren tot hun omgeving en het landschap.

‘Naast het kernpakket volgde ik in Delft extra vakken op het gebied van Landschapskunde, Stedenbouw, Openluchtrecreatie en Tuinarchitectuur. Een mooie tijd. Al die invloeden klinken door in mijn werk.’

‘Architect is een ongelofelijk mooi beroep met drie elkaar beïnvloedende componenten: de sociale, de artistieke en de technische. Sociaal, want je bouwt voor een opdrachtgever, iedereen komt langs het bouwwerk en vindt er iets van. Artistiek, want het is geweldig om de wensen en eisen van je opdrachtgever in een gebouw met een ziel en een betekenis vorm te geven. De technische, omdat er uiteindelijk iets gebouwd moet worden dat voldoet aan de regels van de natuurwetten en dat waterdicht moet zijn. Dat maakt architectuur, in tegenstelling tot de vrije kunst, tot gebonden kunst.’

‘Tja…., waarin onderscheidt zich architectuur van zo maar bouwen? Binnen goede architectuur zijn alle aspecten van een bouwwerk, zoals situering, verhoudingen, massa, de geledingen, compositie van de gevel, enz. maximaal onderling en binnen een context in balans. Als dat zich allemaal voordoet, ontstaat een fantastische ervaring. Je voelt dat het klopt. Het is prachtig wat je ziet.’

‘De compositie van gebouwen waren vroeger anders dan tegenwoordig: strak uitgelijnd en de principes consequent en tot in detail doorgevoerd. In de moderne architectuur hoeft dat niet meer zo. Dingen die vanuit klassieke opvattingen niet kloppen, blijken toch heel mooi te zijn en een beleving te geven die je lang bij blijft.’

‘Objectieve schoonheid? In het boek De nieuwe salon van D. Kraaijpoel staat een uitspraak die me altijd  is bijgebleven: Er is geen mooiere kunst dan moderne kunst, behalve natuurlijk de klassieke. Mooi is dus een subjectief begrip. Mooi hangt af van je eigen emoties die door iets worden losgemaakt. Als er al objectieve bestanddelen zijn, zou ik die zoeken in begrippen als verhoudingen en balans. Zowel binnen het object, als in de relatie van het object tot de omgeving. Als die dingen niet kloppen, zie ja dat meteen en voelt het ongelukkig.’

Polderhuis-in-Tuil-2005

Polderhuis in Tuil

Woonhuis-en-kantoor-in-Streefkerk-2000

Woonhuis en kantoor in Streefkerk

Paviljoen-bij-Rietveldhuis-in-Kinderdijk-2015

Paviljoen bij Rietveldhuis in Kinderdijk

‘Ik heb zeker waardering voor andere stijlen dan de mijne. Neem Frank Gehry. Die maakt fantastische gebouwen. Helemaal passend bij de doeleinden waarvoor het gebouw bedoeld is: grote indrukwekkende evenementen. Zijn gebouwen zijn de baljurken die perfect bij zo’n feest passen.’

‘Een opgave voor een architect in deze tijd is herbestemming. Op een verantwoorde en artistieke manier iets doen met panden die oorspronkelijk voor een ander doel zijn gebouwd, monumenten, panden die representatief zijn voor hun tijd. Ik wil zo dicht mogelijk bij de oorsprong van zo’n gebouw blijven en doe onderzoek naar historie, bestaande documenten en andere bronnen. Dat vormt de basis voor mijn ontwerp. Dingen die niet te achterhalen zijn, moeten op een verantwoorde manier worden toegevoegd. Dat mogen best moderne en contrastrijke elementen zijn. Ik heb ooit een ontwerp geleverd voor een verbouwing van een monumentaal pand, dat ooit is gebouwd als onderkomen voor een waterschap. Er bleek een enorm betonnen bunker in te zitten. Die heb ik in tact kunnen laten en een bestemming kunnen geven als ruimte waarin hoogwaardige digitale technologie werd ondergebracht.’

‘Soortgelijke uitdagingen liggen op het gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid en levensloopbestendigheid.’

‘Ik kom nog uit de tijd van de tekenborden. Aan de digitalisering binnen mijn vak heb ik wel moeten wennen. Het zorgde lange tijd voor sfeerloze plaatjes. Maar het went en het biedt mogelijkheden die er anders nooit zouden zijn geweest.’

‘Ons bureau heeft geen website (lacht)…… We zijn een klein bureau en ik schuif het steeds voor me uit. Ik doe ook eigenlijk liever dingen die echt met het vak te maken hebben…. Maar ik zal er binnenkort toch aan moeten gaan beginnen (lacht).

Bekijk alle mensen die ons inspireren

Wij laten ons inspireren door mensen die zich onderscheiden. Mensen door wie we geraakt zijn, die ons verbaasd doen staan‚ en voor wie we respect hebben. Het past bij onze visie ‘niets als vanzelfsprekend aan te nemen, ons steeds open te stellen voor anderen.’ Wij hopen dat ze u ook inspireren. Daarom willen we periodiek mensen die ons inspireren letterlijk een podium bieden.