Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 
 
     
Een magisch en kortstondig halt tegen de vergankelijkheid

In een oud nummer van Trouw stond in een artikel over de indertijd uitgezonden VPRO-serie 'Van de schoonheid en de troost' geschreven:

"Bij schoonheid overvalt ons het gevoel dat wij worden uitgenodigd ons te verzoenen met wat er is en hoe het is; dat kan zich voordoen naar aanleiding van een kleinigheid, bijvoorbeeld een streepje in een tekening, zelfs bij een kleine fout die ons verzoent met het geheel. Bij verhevenheid kunnen we daar niet aan ontkomen en moeten we ons wel tegelijk nietig voelen en de uitverkoren getuigen van wat ons ver te boven gaat en waaraan we ons weerloos uitgeleverd voelen. Kenners kunnen in het werk van Bach of andere onontkoombare meesters passages aanwijzen, waarvan zij weten dat zij ondanks alle voorzorgen en deskundige scepsis, onherroepelijk door de knieën zullen gaan en voor een moment wegsmelten.

Zo'n moment van plotselinge helderheid en overladen volheid, nu en zonder uitstel of lege plekken, kunnen wij ons alleen maar voorstellen als een magisch en kortstondig halt tegen de vergankelijkheid die onze onvermijdelijke realiteit is en ons na elke verrukking weer onder haar meedogenloze regime weet te brengen. Wat eeuwig zou duren bevat niet zulke bijzondere, flitsende momenten en zou dus zo troosteloos zijn als een doorzonkamer. Een bloem die eeuwig zou bloeien, zou afschuwelijk zijn."

Over schoonheid is al veel nagedacht en geschreven. In deze nieuwsbrief stellen we u voor aan Christie Arends, artistiek directeur van Schunck* in Heerlen. Zij leeft iedere dag te midden van de schoonheid van kunst en heeft er zeker opvattingen over.

Ook laten we u kennis maken met een van onze interim-managers, Marcel Coerver. Hij beleeft de kern van het interim-vak, jezelf overbodig maken en weer vertrekken, als schoonheid.

Verder in deze nieuwsbrief een aantal voorbeelden van opdrachten en een bericht over nieuwe gezichten in de etalage op onze website.

Als kunst zich niet kritisch verhoudt tot de samenleving wordt het decoratie

Op het podium op onze website geven we mensen die ons inspireren,de kans zich te presenteren. Vanaf eind oktober 2013 kunt u kennis maken met Christie Arends (1970), artistiek directeur.

Zij loopt al 17 jaar op verschillende posities in de museumwereld mee en .inspireert ons door de autonome wijze waarop zij in haar vak staat en haar visie op kunst zichtbaar maakt aan het publiek. Vanaf medio 2012 is zij directeur van Schunk* , een organisatie in Heerlen waarin een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een architectuurcentrum, een bibliotheek en een muziekschool zijn ondergebracht.

Lees meer >


Als teams goed draaien, komen de zwakke broeders zelf boven drijven

Marcel Coerver (1966) is één van 'onze' interim-managers. Na het behalen van het diploma gymnasium B ging hij "omdat hij wiskunde en economie leuk vond" econometrie studeren. Tijdens een uitstapje naar het onderwijs haalde hij een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in Management en Organisatie. Een aantal jaren later rondde hij de Register Controllersopleiding succesvol af. Al jong had hij een beeld van zijn carrière: het adviesvak of het management in de non-profitsector. Via banen bij een psychiatrisch ziekenhuis, een academische ziekenhuis, het onderwijs en accountancy vond hij zichzelf in het najaar van 2009 voldoende toegerust voor de keuze van zelfstandig interim-manager. Marcel is er aan toe in gezet te worden op directiefuncties in grote organisaties of bestuursfuncties in kleinere. Zijn terrein: functioneel en algemeen management. Hij werkt gedreven, weloverwogen en met humor. Hij gaat geen uitdaging uit de weg. Dat blijkt ook uit zijn meest recente vrijetijdsbesteding: hij doet kwart triatlons.

Lees meer >

Voorbeelden van opdrachten van Van de Graaf en Verwoerd

Organisatie

Vraag

Doel

VVT

Interim-hoofd P&O

Vitaliseren afdeling P&O. Kwartier maken voor nieuw te benoemen manager

VVT

Projectleider marketing

Ontwikkelen en implementeren nieuw marketingbeleid

Welzijn

Begeleider

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Bibliotheek

P&O consultant

Regie voeren op ontwikkelingen in personeelsbestand volgend op reorganisatie. O.a. belangstellingsregistratie, selectie- en benoemingsprocedure

 
Nieuwe etalagegasten

Vanaf november 2013 verschijnen drie interimmers nieuw in de etalage op onze website:

Nel Zuur  Philip van Lookeren Campagne Marcel Coerver


Pia Verhagen
 
   

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Xpon

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | vandegraafenverwoerd.nl

 

%CONTROLREAD%