Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 
 
     
Wat in de geest aan adeldom en recht leeft

In het boek 'Algemene Muziekleer' van Theo Willemze, uit 1971, staat als definitie van kunst: Kunst is iedere uiting van de mens om wat in zijn geest aan adeldom en recht leeft op zodanige wijze zintuiglijk waarneembaar te maken dat kan worden aangenomen dat door middel van deze uiting bij een medemens een overeenkomstige gemoedsbeweging of geestesvervoering kan worden teweeggebracht. Zoals men taal en schrift moet leren spreken en schrijven en moet leren verstaan en lezen, zo ook moet men leren zich door middel van kunst te uiten, zo ook moet men leren kunst te verstaan.'

Hoewel de taal wat archaïsch klinkt, is de tekst inhoudelijk nog actueel. Maak kennis met onze nieuwe podiumgast, Natalie Vinke, beeldend kunstenaar, die in haar woorden de betekenis van de definitie een eigen vorm en kleur geeft.

Verder laten we in deze nieuwsbrief een van 'onze' interimmers aan het woord, Philip van Lookeren Campagne, econoom en violist.

Tot slot laten we u met een lijstje voorbeelden van opdrachten zien waar u ons bureau zo al voor kunt benaderen.

Kunst moet met moeite ontstaan en dat moet je er aan af kunnen zien.

Op het podium op onze website geven we mensen die ons inspireren, vaak uit een ander vak dan het onze, de kans zich te presenteren. Vanaf eind juni 2013 kunt u kennis maken met Natalie Vinke, 1970, beeldend kunstenaar. Zij inspireert ons door de manier waarop zij creatieve visie en ambachtelijkheid combineert en de authentieke, gewetensvolle manier waarop zij over haar kunstenaarschap praat.

Naast het maken van beeldende kunst is Natalie directeur van Terra Art Projects te Zoetermeer, maakt ze grafische ontwerpen en houdt ze zich bezig met de vormgeving van websites.

Lees meer >


Uit de kramp beweging maken… Daar gaat het om

Philip van Lookeren Campagne 1967 is één van 'onze' interim-managers. Hij studeerde economische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en later economie en managementstudies in respectievelijk Cambridge en Kingston (UK). Op een later moment heeft hij een aantal korte opleidingen aan Harvard Business School in de VS gevolgd.

Hij ging als eerste aan de slag als junior managementconsultant. In zijn eigen woorden: een tijdje fijn bezig met ramen lappen en koffie halen. Philip werkte sindsdien zowel in de profit- als non profitsector en wisselde dienstbetrekkingen af met freelance opdrachten.

De laatste jaren werkt hij als vrijgevestigd interim-manager / organisatieadviseur. Terreinen waarop hij inmiddels werkzaam was: staalindustrie, luchtvaart, energiebedrijven, dienstverlening, onderwijs, zorg, goede doelen en ICT. Hij is daarnaast een van de oprichters van Stichting Markaiding, een initiatief van 8 marketingmanagers die ieder 5 dagen per jaar zonder betaling willen werken voor Nederlandse charitatieve instellingen. In zijn vrije tijd speelt hij zeer verdienstelijk viool. Kortom een authentieke en kundige vent, die inzetbaar is in zowel functionele als algemene managementrollen.

Lees meer >

Voorbeelden van opdrachten van Van de Graaf en Verwoerd

Organisatie

Vraag

Doel

Goede doelen organisatie

Interim-manager

Leiding front-office. Doorvoeren reorganisatie.

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Interim-manager

Realisatie bedrijfsbureau na een fusie, integratie administraties en ICT.

Gehandicaptenzorg

Interim-manager

Waarnemen leiding diverse teams, vitaliseren en nieuw elan brengen.

Bibliotheek

Organisatieadviseur

Houden van een werkconferentie met managementteam over nieuwe vorm en inhoud teamfunctioneren.

Centrum voor de Kunsten

Executive coach

Gidsgesprekken met bestuurder

 
   

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Xpon / Step by Step Design

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | vandegraafenverwoerd.nl

 

%CONTROLREAD%