Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 
 
     
Waar men niet over spreken kan, daarover moet men zwijgen.

In de Tractatus Logico-Philosophicus doet de Oostenrijks-Engelse filosoof Ludwig Wittgenstein in 1922 zeven basisuitspraken:

  1. De wereld is alles wat het geval is.
  2. Wat het geval is (een feit) is het bestaan van standen van zaken.
  3. Het logische beeld van de feiten is de gedachte.
  4. De gedachte is een betekenisvolle zin.
  5. De zin is een waarheidsfunctie van elementaire zinnen.
  6. De algemene vorm van een waarheidsfunctie is: . Dit is de algemene vorm van een zin.
  7. Waar men niet over spreken kan, daarover moet men zwijgen.

Volgens Wittgenstein kan over ethiek en waarden vanuit zijn logica helemaal niets gezegd worden (stelling 7). De reden hiervoor is, dat men in de taal niets kan uitdrukken dat niet 'in de wereld' is. Ethiek is transcendentaal en laat zich dus niet 'uitspreken'. Volgens onze nieuwe podiumgast Bert Kienjet kan over kunst, net als over ethiek, eigenlijk niet worden gesproken. Kunst communiceert niet door middel van taal.

Verder in deze Nieuwsbrief de wisselingen in de etalage van onze website, een stukje tekst over ons managersgilde en een lijstje voorbeelden van opdrachten.

 
Nieuw op het podium op onze website: Bert Kienjet, grafisch kunstenaar

Op het podium op onze website geven we mensen die ons inspireren, vaak uit een ander vak dan het onze, de kans zich te presenteren. Vanaf mei 2012 laten wij u kennis maken met Bert Kienjet, 1952, grafisch kunstenaar. Bert Kienjet inspireert ons door de wijze waarop hij gedegen en vol verantwoordelijkheid met zijn vak bezig is. Alles wat hij doet gebeurt binnen zijn visie op mens en maatschappij. Niets gebeurt zo maar. Alles heeft verbinding met traditie en visie op de toekomst. Hij kan er meeslepend over vertellen, maar tegelijkertijd is hij heel aards en absoluut vrij van gewichtigdoenerij.

'In deze fase van zijn kunstenaarschap is Bert met name bezig met de vervaardiging van etsen. Hij koos voor de kunst vanuit een behoefte iets wezenlijks te creëren en tegelijkertijd ambachtelijk bezig te zijn. 'Ik moet wel het gevoel hebben dat het ergens toe doet. Aan kunst moet een verhaal vast zitten. Het speelt zich af tegen de achtergrond van de geschiedenis. Etsen vind ik van alle artistieke ambachten het mooiste.'


Soldaat

Soldaat (zelfportret)


Zijn recente werk werd van 29 januari tot 28 april 2012 geëxposeerd in het Curaςaosch Museum (Willemstad, Curaςao). De tentoonstelling bestaat uit twee series etsen. De eerste serie, Driehoeksreis, bevat zesenvijftig portretten van 'personages' die de driehoeksreis bevolk(t)en, afgewisseld met Afrikaanse maskers. De driehoeksreis van Europa via West Afrika naar het Caraïbisch gebied en weer naar Europa werd in de 17de eeuw door de West-Indische Compagnie begonnen en door Bert Kienjet als metafoor gebruikt voor de sociale, culturele en bestuurlijke beïnvloeding en banden tussen Westerse, Afrikaanse en Caraïbische culturen. De tweede serie, Mondi/Moeras, bevat 16 landschappen; zowel tropische als Nederlandse. Er wordt druk gewerkt aan een zelfde expositie in Nederland. Bert is momeneel bezig aan materiaal voor nog een tentoonstelling. Het gaat om series etsen gebaseerd op het werk van de Curaςaose dichter/schrijver/politicus Carel de Haseth.

Lees meer >

Nieuwe etalagegasten

In de rubriek Etalage op onze website representeren de etalagegasten ons bestand van interim managers en organisatieadviseurs. Potentiële opdrachtgevers kunnen letterlijk zien wie en wat we te bieden hebben. Wij verwelkomen van tijd tot tijd nieuwe kandidaten. Met ingang van mei 2012 stellen wij u voor:

Yvette Couwenhoven  Taco Hupkens
Pia Verhagen  Wim Hutten
 
Managersgilde: oude meester geven kennis en ervaring door aan jonge talenten

Jonge managers c.q. jonge ondernemers, die na een eerste periode in de praktijk behoefte hebben aan professionele reflectie, vragen hebben en in zaken vast lopen, kunnen bij ons bureau terecht. In ons concept 'Managersgilde' koppelen wij jonge managers of ondernemers aan een ervaren coach, die hen zonder betaling in 5 à 6 gesprekken verder helpt in hun ontwikkeling. Voor de jongeren een geweldige kans, voor de oude meesters geen grote moeite.

Zowel coaches als jonge ondernemers / managers met een behoefte aan coaching kunnen zich aanmelden.

 
Voorbeelden van opdrachten van Van de Graaf en Verwoerd

Organisatie

Vraag

Doel

Bibliotheek

Organisatieadviseur

Regie voeren over de totstandkoming meerjarenbeleid en eindredactie

Organisatie voor VVT

Organisatieadviseur

Vlottrekken van een vastgelopen plaatsingsprocedure

Organisatie voor Gehandicaptenzorg

Interim-manager

Leiding geven aan een team en implementatie nieuwe organisatiestructuur

Samenwerkingsverband in
kunst
en cultuur

Organisatieadviseur

Visie- en strategieontwikkeling, verkenning fusiemogelijkheden, bezuinigingsopdracht

 
   

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Step by Step Design

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | vandegraafenverwoerd.nl

 

%CONTROLREAD%