Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 
 
     

Het is onmogelijk om niet te communiceren.

Paul Watzlawick,1921, was een een Oostenrijks-Amerikaans psycholoog en filoloog die bekend staat als een van 's werelds meest vooraanstaande communicatiewetenschappers. Hij is vooral bekend door de door hem opgestelde vijf communicatieaxioma's. Deze niet bewezen stellingen die wel als grondslag worden aanvaard, zijn de basis voor iedere communicatie.

  1. Het is onmogelijk om niet te communiceren.
  2. Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect. Laatstgenoemde classificeert de eerste en is daarmee dus een metacommunicatie
  3. De aard van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de interacties tussen de communicerende personen.
  4. Mensen communiceren zowel digitaal als analoog.
  5. Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil.

Een vraag die opkomt: zou een fenomeen als Twitter ook met de theorie van Watzlawick kunnen worden beschouwd? We laten het aan de lezer over.

In ieder geval willen we u kennis laten maken met onze nieuwe gast op het podium van onze website, Désirée Battjes, Twitterkoningin, een inspirerend mens.

Tevens presenteren wij u Wim Hutten, een van onze interim-managers / organisatieadviseurs. Achter zijn professionele opvattingen speelt o.a. de Tao Te King een grote rol. Boeiend.

Verder een pre-view op een nieuw product 'Culinaire managementtraining' en een lijstje voorbeelden van opdrachten.

 
DÉsirÉe Battjes, TWITTERKONINGIN, NIEUW OP HET PODIUM VAN ONZE WEBSITE

Op het podium op onze website geven we mensen die ons inspireren, vaak uit een ander vak dan het onze, de kans zich te presenteren. Vanaf eind juni 2012 presenteren wij u Désirée Battjes, 1969, zoals ze zichzelf afficheert, ondernemer, internetstrateeg, Neerlandicus en liegbeest. Kwalificaties waaraan veel mensen voldoen, maar wat háár zo bijzonder maakt is hoe ze zich manifesteert op Twitter: ogenschijnlijk spontane, maar altijd doordachte teksten, humor, down to earth, een combinatie van lichtheid en diepgang. Een inspirerend mens.

Désirée is directeur/eigenaar van Internetbureau Kees™ in Leiden, een bedrijf dat zij op een onderscheidende manier voorziet van identiteit en imago en waar creativiteit en hoogstaande internettechnologie hand in hand gaan.

Lees meer >

Ja jongen, ze lupt of ze lupt nie

Wim Hutten, 57 jaar, bestuurssocioloog, is één van de aan Van de Graaf en Verwoerd interim verbonden adviseurs / interim-managers. Wim zijn terreinen zijn general management, organisatieveranderingen , strategievorming, HRM, training en coaching. Via managementbanen bij het toenmalige Ministerie van LNV werd hij in 1991 Directeur Sociale Zaken bij Academisch Ziekenhuis Rotterdam.

Sinds 1996 werkt hij als vrijgevestigd interim-manager / organisatieadviseur binnen de zorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen thuiszorg), landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid, onderwijs, veiligheidsregio's, e.d.

Hij wordt vaak ingezet in opdrachten met een lange doorlooptijd, waarin organisaties grote veranderingen doormaken. Hij heeft bijzondere expertise op het gebied van visie en strategiebepaling, fusies, reorganisaties , organisatieontwikkelingstrajecten, strategische vraagstukken op gebied van HRM. Hij geeft workshops en wordt regelmatig gevraagd als spreker op congressen. In dit artikel deelt hij met ons enkele van zijn inzichten.

Lees meer >

Culinaire Managementtraining

Samen met toprestaurant De Limonadefabriek in Streefkerk ontwikkelen wij momenteel een nieuw product: een combinatie van managementtraining en kookworkshop. We combineren het beste uit twee werelden in het drukvat van een topkeuken, waardoor een aantrekkelijke mix ontstaat van culinaire beleving en het aanleren van managementvaardigheden zoals leiderschap, stressmanagement, functioneren van teams, teambuilding en meer.

De eerste experimenten leverden aan alle kanten tevreden gezichten. In de volgende Nieuwsbrief komen we er uitgebreider op terug. Mocht u niet kunnen wachten, bel ons.

Elly met souschef Arjan Kuipers

Voorbeelden van opdrachten van Van de Graaf en Verwoerd

Organisatie

Vraag

Doel

Centrum voor de
Kunsten

Interim-directeur

Overbrugging lacune in directievoering, vitaliseren organisatie, voorzien in definitieve invulling directiefunctie

Gehandicaptenzorg

Interim-manager

Divisiemanagement, implementeren nieuwe structuur

VVT

Coach

Invoering intervisiegroepen voor managers op tactisch-strategisch niveau

Wonen en zorg

Interim-bestuurder

Rust in de organisatie, visie- en strategieontwikkeling, (her)inrichten managementteam

 
   

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Step by Step Design

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | vandegraafenverwoerd.nl

 

%CONTROLREAD%