Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 
 
      
Het mooiste product verkoopt beter

Op het visitekaartje van Raymond Loewy, 1893-1986, stond naast zijn naam en verdere gegevens de tekst: 'Als twee producten in prijs, functie en kwaliteit gelijk zijn, dan verkoopt het mooiste van de twee beter dan het andere.'

Loewy is de vader van het industrial design. Hij ontwierp beeldmerken en het uiterlijk van tal van producten, o.a. het Coca-Cola flesjes, het logo van Shell en de kop van sommige typen NS-treinen. Hij had in zijn hoogtijdagen direct of indirect invloed op alles wat er op het gebied van industrial design werd ontwikkeld.

Wat voor het ontwerpen van gebruiksartikelen geldt, geldt in overdrachtelijke zin ook voor de dienstverlening van interim- en adviesbureaus. 'Mooi' kan dan worden gelezen als snel, integer, flexibel, persoonlijk en met de beste interim-managers en organisatieadviseurs. Wij, Van de Graaf en Verwoerd interim, doen er onze uiterste best voor om Loewy's slogan in praktijk te brengen.

In ieder geval vormen de woorden ook de brug naar onze podiumgast voor de komende twee maanden: Ir. Paul Jansdaal, industrieel ontwerper. Verder in deze Nieuwsbrief een groepsportret van drie aan ons bureau verbonden coaches,Meinja van den Dool, Minke Fischer en Carla Nieuwenhuizen, die in één opdracht zijn ingezet. Zoals gebruikelijk eindigen we met een lijstje opdrachten.

 
Nieuw op het podium van onze website: Ir. Paul Jansdaal, industrieel ontwerper

Op het podium op onze website geven we mensen die ons inspireren, vaak uit een ander vak dan het onze, de kans zich te presenteren. Vanaf eind februari 2012 laten wij u kennis maken met Paul Jansdaal, 1945, industrieel ontwerper. Hij was de tweede student die als industrieel ontwerper afstudeerde aan de Technische Universiteit Delft. We spreken dan over 1972. Na zijn afstuderen werkte hij een aantal jaren in managementfuncties in het bedrijfsleven. Naar zijn zeggen tot schade aan zijn gezondheid.

'Ik leefde te snel en te intens. Mijn vader, die een hectische huisartsenpraktijk had, stierf op zijn drieënvijftigste aan een hartinfarct. Met hem als voorbeeld koos ik voor de T.U. Delft voor het verdere verloop van mijn carrière, al was er tussen mij én voor de TU af en toe geen sprake van een genoeglijke coëxistentie. De begeleiding van soms briljante studenten betekende voor mij een enorme vreugde en voldoening, vooral als ik ook van hen kon leren.'

 

Paul Jansdaal inspireert ons door de passie voor zijn vak, zijn originele manier van denken over kunst en schoonheid. Vooral ook door de manier waarop hij hier over kan vertellen: op beeldende wijze zijn toehoorders uitnodigend schoonheid op een bijna fysieke manier te beleven. Publicaties:

  • 'De ideale ambulance', 1972, TU Delft;
  • 'How to choose and make a cold box', samen met Anthony Battersby, 1983, London, Appropriate Health Resources and Technologies Action Group;
  • 'De intelligente gevel', 2004, TU/e Publications;

'Ik had op het gymnasium met een vriendenclub een fabriek die auto's fabriceerde. We gingen heel ver in die dingen: een bedrijfsplan, organisatie-inrichting, marketingbeleid en een boekhouding. Een virtuele organisatie avant la lettre. Ik was daar de directeur ontwerp en heb honderden auto's getekend.'

Lees meer >

 
Ik werk het best als ik onafhankelijk ben.

Deze keer stellen wij aan u voor Meinja van den Dool, 1966, Minke Fischer, 1962 en Carla Nieuwenhuizen,1960. Zij zijn alle drie als interim-manager / organisatieadviseur verbonden aan Van de Graaf en Verwoerd interim. Wat hen op dit moment bindt is het feit dat zij als coach aan het werk zijn in hetzelfde project, n.l. 'Vierstroom in vorm' in Gouda en omstreken.'Vierstroom in vorm' staat voor de transitie van conventioneel georganiseerde zorg naar zorg per wijk of locatie, uitgevoerd door zelfsturende teams. De drie coaches helpen het operationeel management over te stappen van een aansturende naar een ondersteunende rol en de teams om zonder leidinggevende hun werk te doen. Drie heel verschillende persoonlijkheden, met eigen competenties, die in de collegiale vertrouwelijkheid van het projectteam reflecteren op het vak.

Lees meer >

 
Voorbeelden van opdrachten van Van de Graaf en Verwoerd
Organisatie Vraag Doel
Universiteit Organisatieadviseur Programmering en begeleiding meerdaagse werkconferentie
Organisatie voor VVT Coaches 344 uur coaching in verband met transitie naar zorg vanuit wijkteams
Organisatie voor Gehandicaptenzorg Interim-manager Leiding aan team Behandelzaken (medici en paramedici) en implementatie nieuwe organisatiestructuur
Ondernemingsraad grote  gemeente Organisatieadviseur Programmering en begeleiding meerdaagse werkconferentie
Organisatie voor VVT Organisatieadviseur Begeleiding serie intervisiegesprekken voor groep professionals
Organisatie voor VVT P&O-adviseur Structuur en orde brengen in personeelsdossiers
 
   

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Step by Step Design

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | vandegraafenverwoerd.nl

 

%CONTROLREAD%