Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 
 
     
Vragen over de werkelijkheid.

'Wanneer vangt een voorstelling aan? Als we geboren worden of wanneer het doek opgaat? Is het allemaal voorbij als we het toneel verlaten, of komt er geen einde aan de voorstelling? Wat is een vermomming, de kleren die we op straat dragen of het toneelkostuum?'

Bovenstaande vragen zijn van choreograaf Jiří Kylián bij het ten doop houden van zijn ballet 'Bella Figura' in 1995.

Hij vindt ook antwoorden: 'Tussen zogeheten kunst en kunstmatigheid, tussen de werkelijkheid van het leven en van de fantasie, deze schemerzone schept een spanning die mij fascineert. Het is alsof je je op de drempel van een droom bevindt. Je staat in het donker en je staart in een scherp licht met gesloten ogen – en je twijfelt aan absoluut alles in onze zogeheten werkelijkheid. Het moment waarop de droom binnendringt in ons leven en het leven in onze dromen – dat is het punt waar mijn nieuwsgierigheid gewekt wordt.'

In deze nieuwsbrief twee mensen die ieder op hun manier proberen zich tot de werkelijkheid te verhouden: Patrick van den Boom, een clown die balanceert op de ragfijne draden die hij spint tussen hem en zijn publiek en Corina Schenk, die in organisaties werkt vanuit het besef dat ze onderdeel is van een groot geheel, waarbinnen alles met alles te maken heeft.

 
De neus is het kleinste masker dat er is. Je kunt er niets achter verbergen. 

Op het podium op onze website geven we mensen die ons inspireren, vaak uit een ander vak dan het onze, de kans zich te presenteren. Vanaf begin juni 2011 presenteren wij u Patrick van den Boom, 1974, clown.

Hij inspireert ons door de authenticiteit van zijn kunstenaarschap, zijn kijk op het ambacht van clown en zijn kwetsbaarheid, die zijn uitstraling eerder krachtig dan weerloos maakt. Patrick werkte bij Faria-Clowns en CliniClowns in Nederland en tegenwoordig bij Klokkeklovnene en Sykehusklovnene in Noorwegen.

Daarnaast is hij free-lance performer, directeur van een clownschool en actief als trainer/opleider in binnen- en buitenland. Hij geeft o.a. trainingen aan managers gericht op inspiratie en authenticiteit. Hij was nog een kleuter toen hij al wist wat hij later wilde worden: Clown natuurlijk! Vanaf zijn achttiende maakte hij zijn droom waar. Patrick woont in Noorwegen en is getrouwd, het kan bijna niet anders, met ……….een clown.

Lees meer >

 
A social system conducting experiments

Corina Schenk, 46 jaar, is één van de aan Van de Graaf en Verwoerd interim verbonden adviseurs / interim managers. Zij heeft een jarenlange ervaring als (interim) manager en organisatieadviseur. Haar werkveld is de gezondheidszorg, met name de jeugdzorg, en sinds kort voor ons bureau in de wereld van de bibliotheken.  Corina werkt naar volle overtuiging vanuit de systeemtheorie. Om haar dagelijkse beroepspraktijk te kunnen toetsen aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen volgt ze momenteel een studie Bedrijfskunde aan de Universiteit van Nijmegen. In deze Nieuwsbrief deelt ze met ons hoe ze in haar werk staat.

Lees meer >

 
Voorbeelden van opdrachten waarin Van de Graaf en Verwoerd interim actief is
  • Het bestuur van een middelgrote zorginstelling met verschillende vestigingen  is bezig een aantal wisselingen in de Raad van Toezicht voor te bereiden. Van de Graaf en Verwoerd interim wordt verzocht mee te denken over de ontwikkeling en uitvoering van een wervings- en selectieprocedure op maat.
  • Een organisatie die zorg biedt aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vraagt Van de Graaf en Verwoerd interim een regiodirecteur te leveren die de opdracht krijgt een herstructurering door te voeren die voortkomt uit wijzigingen in het financieringsstelsel.
  • Een regionale zorgaanbieder verzoekt Van de Graaf en Verwoerd interim een adviseur te leveren om de relatie Bestuur en Ondernemingsraad te evalueren.
  • Een organisatie op het gebied van Welzijn verzocht Van de Graaf en Verwoerd interim een coach te leveren in het kader van een persoonlijk ontwikkelplan van één van de MT-leden
  • Een organisatie voor wonen en zorg heeft behoefte aan een strategisch Marketing- en Communicatieplan. Van de Graaf en Verwoerd interim levert een adviseur, die het plan zal ontwikkelen en implementeren.
  • Een welzijnsorganisatie wil een WMO-loket steviger in de markt en in de eigen organisatie positioneren. Desgevraagd levert Van de Graaf en Verwoerd interim de projectleider.
 
Twitter

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel van april 2011 maakt 33 % van de ondernemingen in Nederland gebruik van de nieuwe sociale media. Dat percentage is in de laatste week van mei 2011 tot 33,0001 % gestegen:

Van de Graaf en Verwoerd interim is on Twitter!

Volg ons op @vdgraafverwoerd

 
   
 

Wij zouden het vervelend vinden als u tegen uw zin onze nieuwsbrief krijgt toegestuurd.

Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. U kunt zich dan uit het verzendbestand laten verwijderen.

De Van de Graaf & Verwoerd nieuwsbrief wordt verzorgd door Step by Step Design

Van de Graaf en Verwoerd interim | Reigersdreef 12 | 2959 CJ Streefkerk | Tel. 0184 689 424 | www.vandegraafenverwoerd.nl

 

%CONTROLREAD%

 nbsp;