MIND

Voor de term mind is geen beknopte Nederlandse vertaling te geven. Als filosofen nadenken over mind, behandelen ze aspecten als mentale processen, het brein, bewustzijn, lichaam en geest, herinneringen, persoon en persoonlijke eigenschappen, identiteit, continuïteit, ziel, het zelf, het ik, enz.

2022

2022, onbeschreven ligt het voor ons. We gaan zien wat het brengt. Genoeg over COVID-19. Lees dat maar ergens anders. Vast staat dat wij er ook in 2022 weer willen zijn voor al onze opdrachtgevers. Zoals altijd snel, enthousiast en met overtuiging. Kom maar op!

Wij wensen iedereen een goed en gelukkig nieuwjaar.

L’ART POUR L’ART

De kunst om de kunst, een Franse slogan uit het begin van de negentiende eeuw. Binnen dit denken is de enige doelstelling van kunst intrinsiek. Kunst is autonoom en heeft geen boodschap aan degene die de kunst ondergaat. Kunst is in die zin onmaatschappelijk. De Tachtigers zeiden het al: “kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.”

GOODBYE ROSIE, THE QUEEN OF CORONA

Het begon allemaal in het voorjaar van 2020: de Coronacrisis. Inmiddels duurt het al een jaar, houden we ons aan allerlei regels, leven we in afzondering en weten we bijna niet beter. Hoewel…? Het is niet te ontkennen dat iedereen op een eigen manier toch de beperkingen een beetje naar eigen hand zet. Kleine zonden om te overleven…

LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ

December 2020 – Woorden uit de Franse revolutie, die je voor de geest komen als je Simon Timmerman, aan wie wij u in deze nieuwsbrief voorstellen, hoort praten. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid (een treffender vertaling dan broederschap). Hij vat ze samen in: veilig jezelf kunnen zijn. Een inspirerend interview…

POORT VAN DE ZIEL

Maart 2020 – De ogen worden wel de poort van de ziel genoemd, maar de stem is dat ook. De stem is een fascinerende bron van informatie. Dat wordt duidelijk als je praat met Anneminke van der Velden. Zij is stemacteur en gebruikt haar stem heel bewust om een boodschap over te brengen. Volgens haar lukt dat alleen als je geloofwaardig bent. Je in je ziel laat kijken dus…

Rage, Rage

Januari 2020 – Eigenlijk moet u de link hierboven eerst afspelen om in de juiste sfeer te komen. Een track van de Australische formatie Press Club met de toepasselijke titel New Years Eve, ons aanbevolen door Michiel Peereboom, de man met wie wij u in deze nieuwsbrief kennis laten maken. Hij is de zanger / gitarist van punkband De Dikke Kees. Een boeiende vent!

EEN DANSER IS, DUS HIJ IS

Oktober 2019 – Het zien van dans geeft de toeschouwer rust en kracht. Dat komt omdat dansers op hun gemak zijn in hun bezigheid. Er lijkt geen conflict tussen dansen en denken, tussen lichaam en geest, tussen verleiden en stilzitten. Ook als zij stilstaan geven ze het gevoel dat er beweging is. Een danser is, dus hij is. In het verlengde van wat Alain de Botton over kunst zegt, brengt het zien van dans de kijker niet een reflectie op wie hij is, maar herinnert dans de kijker aan de persoon die hij zou willen zijn.

INTUÏTIE

Mei 2019 – In de filosofie (Bergson, Jung) wordt het begrip intuïtie gebruikt als aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden geput. Het is een andere vorm van denken of handelen, waarbij het gevoel mede bepalend is voor het verloop.

VOX HUMANA

Maart 2019 -De dichter Jan Hanlo schreef in 1974 :
‘Waarover zal ik zingen
over regenjassen over het lover van geboomte
of zal ik van de liefde zingen
Over bloemen over water
over mooie dingen of wat droevig is
Over vele vreemde dingen
over de gewone
of zal ik zingen over de liefde’

……AND BESIDES IT WOULD STILL BE ALL RIGHT

December 2018 – En zo zijn we dan aangeland bij de laatste nieuwsbrief van het jaar. Het was me het jaartje wel.
Veel gebeurd: plannen maken, een nieuw pand bouwen, verhuizen.
Daarnaast draaide ons bureau gewoon met ongekende energie door. We hebben veel inspirerende mensen ontmoet, mooie opdrachten gekregen, hard gewerkt en ook nog tijd gehad voor andere dingen.

HAPPINESS IS A WARM GUN

November 2018 – We voelen ons gelukkig in ons nieuwe huis en onze nieuwe werkplek. Het is geweldig te ervaren dat alle dromen en inzet van de afgelopen tien jaar heeft geleid tot wat er nu is en dat het klopt met onze verwachtingen. Maar wat is geluk?
Psychotherapeute Esther Perel definieerde geluk in de laatste Zomergasten van dit jaar als een bijproduct van een zinvol leven: het wordt je toegeworpen; je kunt het niet nastreven. Psychiater Dirk de Wachter bevestigt dat: ‘geluk is geen doel op zich. Ik denk dat geluk een bijwerking mag zijn van een goed leven. Van een zinvol leven met anderen, een leven dat zorgzaam is, een leven dat gedeeld is. Zorg voor uzelf, zorg voor uw gezondheid en zorg voor uw omgeving, voor uw medemens. Geluk komt er dan vanzelf.’

EXISTENTIE KOMT VÓÓR ESSENTIE

Mei 2018 – Jean-Paul Sartre komt o.a. in zijn boek L’être et le néant (1943) tot de stelling dat existentie (bestaan) vooraf gaat aan essentie (zin van zijn).
Dit betekent dat iemand eerst op deze wereld verschijnt, dan existeert, en uiteindelijk zijn wezen laat zien door middel van zijn eigen woorden en daden. In tegenstelling tot de vroegere filosofie ontkent het existentialisme dat de essentie van iemands leven al op voorhand is bepaald door zijn plaats in de natuur of de geschiedenis.

MOMENT VAN WAARHEID

Maart 2018 – De architect Frank Gehry deed ooit de volgende uitspraak:
‘De relatie tussen kunst en architectuur ligt volledig vervat in het
‘moment van waarheid’; het moment waarop men beslist welke kleur, welke schaal,
welke compositie. Het zoeken naar een oplossing voor de functionele problemen van
een ontwerp staat volledig los van dat ‘moment van waarheid’.

DE WAARHEID KAN IN PRINCIPE NIET GEKEND WORDEN

December 2017 – Hermeneutiek is de studie van de interpretatie van teksten, in het bijzonder van teksten op het gebied van literatuur, religie en recht. Het is een begrip dat in de filosofie verschillende invullingen heeft gekregen.

JONGE SLA

Juli 2017 – Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

HOW CAN I EASE THE PAIN

Mei 2017 – Opeens weer tegengekomen: How can I ease the pain van Lisa Fischer. Het kwam weer net zo binnen als de eerste keer. Niets ontziend. Rakend tot op het bot. Na vijf keer afspelen doorklikken naar Gimme shelter, samen met de Rolling Stones. Jaren oud, maar ook in deze tijd nog steeds troost biedend. Wat een begin van deze nieuwsbrief. Maar het moet even!

NE ME QUITTE PAS

Februari 2017 – in het hart van de Alblasserwaard: Vorst, dooi en winterluchten. Als vanzelf spelen de regels uit het chanson van Jacques Brel door je hoofd:

‘Wanneer de lage lucht vlak over ’t water scheert
Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert
Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is
Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is
Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt
Wanneer de noordenwind er onze adem steelt
Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land’

LAAT MAAR BEGINNEN

December 2016 – 2016 is voorbij gevlogen. We hebben veel mooie mensen ontmoet, veel leuke dingen meegemaakt, successen gevierd en gelukkig maar weinig ellende gehad. We staan dan ook met ongeduld te wachten op het startschot voor 2017. Laat maar beginnen.

MEN KENT IETS WEL, MAAR

September 2016 – Men kent iets wel, maar

kent het niet duidelijk.

Men bedoelt iets, maar

weet niet precies

wat men bedoelt

Voor iedereen die denkt: waar gaat dit over? Het is een gedeelte uit een gedicht uit de bundel ‘Inspraak’ van Bert Schierbeek (1918 – 1996). Woorden, maar wat zeggen ze?

QUEEN OF CHEESE

Juni 2016 – In Nederland wordt al sinds de prehistorie kaas gemaakt. Er zijn bewijzen gevonden dat men al sinds 800 voor Christus kaas maakt: potjes van aardewerk met gaatjes, waarin de wrongel kon uitlekken en drogen. Julius Caesar noteerde in 57 voor Christus in zijn krijgsverslag ‘Commentarii de Bello Gallico’ dat de volken in Noord- en Zuid-Holland kaas op het menu hadden staan. (bron: zuivelonline.nl)

HOMO HOMINI LUPUS EST

April 2016 – De klassiek politieke filosoof Thomas Hobbes (1588 -1679) ging er van uit dat mensen in een natuurlijke staat, waarin geen interferentie is van wetten, handelen als machines, waarbij zij gedreven worden door aversie om te sterven en begeerte om te leven. Met als gevolg dat mensen puur uit eigen belang handelen. Homo homini lupus est, ofwel de mens is voor de medemens een wolf.

NIET OVER DE PARTITUUR HEERSEN, MAAR ER IN OPGAAN

Februari 2016 – De legendarische pianist Sviatoslav Richter ( 1915 – 1997 ) deed in een interview de volgende uitspraak: ‘de pianist is een uitvoerder, die de bedoelingen van de componist tot op de letter verklankt. Hij voegt niets toe dat niet al in het werk aanwezig is. Als hij echt talent heeft, gunt hij ons een blik op de waarheid van de muziek. En dat op zichzelf is al een teken van genialiteit dat op de pianist afstraalt. Hij moet niet over de partituur heersen, hij moet erin opgaan. Richter weigerde leerlingen. ‘Ik ben zelf nog een leerling’ vond hij.

ONBESCHREVEN LIGT HET VOOR U

December 2015 – ONBESCHREVEN LIGT HET
VOOR U

HET PURE IDEE IS PER DEFINITIE EEN ESTHETISCHE HANDELING

Oktober 2015 – ‘Wat kan de verklaring zijn voor de schijnbaar krankzinnige drijfveer van de mens om schilder en dichter te zijn, anders dan dat het alleen een verzetsdaad tegen het verval van de mens is en een bevestiging van zijn terugkeer naar de Hof van Eden.
De basis voor een esthetische handeling is het pure idee. Maar het pure idee is per definitie een esthetische handeling. Hier zien we de kentheoretische paradox die het probleem van de kunstenaar vormt.’

POËZIE EN AARDS IN HET LEVEN STAAN

Februari 2015 – Voor wiens verfraaiing openen
de monden van de rozen zich
in bedwelmende spraak;
en van wiens gratie leren
de hemelbomen hun witte stand
(ik moet nu de melkflessen
wegbrengen voor statiegeld
zodat ik iemand kan bellen
die mij geld voor het eten leent)’

ZIJN MANAGERS NODIG?

Juli 2015 -‘Onzes inziens is leiderschap een combinatie van vier elementen: de activiteiten waar een leidinggevende zich mee bezig houdt, de stijl waarmee leiding wordt gegeven, de eigenschappen van de leidinggevende en de motieven die een leidinggevende heeft om leiding te geven.’

DENKEN ZONDER JE ER IETS BIJ VOOR TE STELLEN

April 2015 – ‘Zeker, het is heel goed mogelijk om te denken zonder je er iets bij voor te stellen. Met voorstellingen van welke aard dan ook heeft het denken absoluut niets uitstaande. Het voltrekt zich niet in beelden, maar in begrippen en formules. De filosofie begint op het punt waar de wereld van de beelden, de voorstellingen ophoudt.

IT WAS A VERY GOOD YEAR

December 2014 – But now the days grow short
I’m in the autumn of the year
And now I think of my life as vintage wine
From fine old kegs
From the brim to the dregs
And it poured sweet and clear
It was a very good year

TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES

November 2014 – ‘Timeo Danaos et dona ferentes’ is een Latijns citaat uit Vergilius’ Aeneïs (zang II, vers 49). Het betekent: ‘Ik ben bang voor Danaërs ( Grieken), ook als zij geschenken aanbieden.’

PROEVEN IS EEN MULTI-ZINTUIGLIJKE ERVARING.

September 2014 – ‘Bij het feitelijke proeven zijn drie neurologische systemen betrokken, die onderling samenhangen: het gustatorische, olfactorische en trigeminale systeem. Daarnaast spelen de zintuigen gehoor en gezicht ook een rol. Proeven is een multi-zintuiglijke ervaring.

L’ ART POUR L’ ART

Juni 2014 – Onderstaande citaten zijn van Oscar Wilde, 1845 − 1900, Iers schrijver. Hij was een voorvechter van het esthetische principe ‘Kunst om de kunst’ (l’art pour l’art: kunst zonder bijbedoeling, alles is goed zolang het de kunst maar dient).

O MENSCH BEWEIN DEIN SÜNDE GROSS

April 2014 – ‘De druk van de actualiteit is volledig verdrongen. Alleen Bach bepaalt de agenda van schoonheid en liefde, van lijden en verlossing. Weg is de waan van de dag. Het ultieme ontwenningsmedicijn heet “O Mensch bewein dein Sünde gross”, het slotkoraal van het eerste deel. Als de dirigent zijn handen langs zijn lichaam laat hangen, zetten we ons verdoofd in beweging. We zwijgen, elk woord zou te veel zijn na een confrontatie met zoveel schoonheid.’ (uit “De geheimen van de Matthäus Passion”, Nederlandse Bachvereniging).

IF YOU’RE IN CONTROL, YOU’RE NOT GOING FAST ENOUGH

Februari 2014 – ‘Een grenservaring is een ervaring op de grens van bestaan en niet bestaan. Je bestaat niet niét en je bestaat ook niet wél. Ik ervoer een oneindige angst en tegelijkertijd een oneindig prettig gevoel. Dat is natuurlijk vreemd. De angst was er doordat ik me voorstelde dat er geen existentie meer is. Het prettige kwam voort uit het feit dat er, terwijl ik me dat voorstelde, nog wel degelijks iets was.’ (Henk Barendregt, hoogleraar Grondslagen van de wiskunde en leraar Vipassana- meditatie)

HAIKU

December 2013 – Met het oog op een nieuw jaar in deze nieuwsbrief geen lange inleiding, maar een Japanse haiku:

Onbeschreven ligt

het jaar voor u. Wachtend op

uw eerste daden.

Om die eerste daden een beetje te voeden laten we u dit jaar nog kennis maken met een nieuwe podiumgast op onze website: Jacques Kraaijeveld, schrijver. Volgens ons een boeiende vent.

EEN MAGISCH EN KORTSTONDIG HALT TEGEN DE VERGANKELIJKHEID

Oktober 2013 – In een oud nummer van Trouw stond in een artikel over de indertijd uitgezonden VPRO-serie ‘Van de schoonheid en de troost’ geschreven

WORDEN WIE JE BENT.

September 2013 – In het denken van de existentialist Gabriël Marcel (1889-1973) speelt ‘worden wie je bent’ een grote rol: ‘Het antwoord op de vraag: wie ben ik? laat geen abstractie toe, omdat het hier juist gaat om datgene dat van mij onvervreemdbaar is. De vraag: wie ben ik? wordt nooit afdoende beantwoord, maar toch blijft mijn vragen niet zonder antwoord en is zelfs het vragen reeds een antwoord, omdat ik zelf wezenlijk de vraag naar mijzelf ben.’

WAT IN DE GEEST AAN ADELDOM EN RECHT LEEFT

Juni 2013 – In het boek ‘Algemene Muziekleer’ van Theo Willemze, uit 1971, staat als definitie van kunst: Kunst is iedere uiting van de mens om wat in zijn geest aan adeldom en recht leeft op zodanige wijze zintuiglijk waarneembaar te maken dat kan worden aangenomen dat door middel van deze uiting bij een medemens een overeenkomstige gemoedsbeweging of geestesvervoering kan worden teweeggebracht. Zoals men taal en schrift moet leren spreken en schrijven en moet leren verstaan en lezen, zo ook moet men leren zich door middel van kunst te uiten, zo ook moet men leren kunst te verstaan.’

DE WIL IS DE DIRIGENT VAN HET MENSELIJK HANDELEN

April 2013 – De wil is het bewuste vermogen van de mens om van een gedachte of een geheel van gedachten, een plan, over te gaan naar een handeling om een toestand te bestendigen, te veranderen of te doen ingaan.

HOUDT VAN DANSEN

Februari 2013 – ‘Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken. De logica is het werktuig voor het wiskundige bewijs en de intuïtie is het voertuig voor de ontdekking.’ Bovengenoemde uitspraken zijn van Henri Poincaré, 1854-1912, een van de grootste wiskundigen in zijn tijd. We kwamen hem op het spoor in de resultaten van een in Google ingevoerde zoekterm ‘houdt van dansen.’ Wat blijkt namelijk uit zijn biografie: Poincaré hield ook van dansen. Het thema ‘houdt van dansen’ was voor ons actueel i.v.m. de podiumgast op onze website de komende maanden, Ita de Hes, docente dans en choreografe.

THIS IS THE END

December 2012 –
‘En het was later seizoen dan ik dacht’. (J. Slauerhoff)
‘En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus.’ (Nieuwe Testament)
‘Het is najaar en de honden naaien weer.’ (R. Kopland)
‘This is the end, my only friend, the end.’ (The Doors)
‘Am Ende bleib ich doch alleine, die Zeit steht still.’ (Rammstein)
‘Dann – dann hat das Ende der Zeit begonnen.’ (Goethe)
‘De dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn van een druk die niet meer is te ontvlieden.’ (J.C. Bloem)
‘Werd je droom niet waar, dan komt dat zeker, zeker volgend jaar.’ (Frans Bauer)

WHEREVER THE PUBLIC STANDS FOR ME, THAT IS HOLY GROUND

September 2012 – Het volgende citaat is van Marina Abramović Belgrado, 1946, performancekunstenaar:
Martha Graham once said, ‘wherever a dancer stands is holy ground’. I would like to extend that thought for myself. Wherever the public stands, for me, that is holy ground. My performance does not exist if the public is not there. The presence of the public is very important to me, and the reaction of the public is important to me as well.

HET IS ONMOGELIJK OM NIET TE COMMUNICEREN.

Juni 2012 -Paul Watzlawick,1921, was een een Oostenrijks-Amerikaans psycholoog en filoloog die bekend staat als een van ’s werelds meest vooraanstaande communicatiewetenschappers. Hij is vooral bekend door de door hem opgestelde vijf communicatieaxioma’s. Deze niet bewezen stellingen die wel als grondslag worden aanvaard, zijn de basis voor iedere communicatie.

WAAR MEN NIET OVER SPREKEN KAN, DAAROVER MOET MEN ZWIJGEN.

Mei 2012 – Volgens Wittgenstein kan over ethiek en waarden vanuit zijn logica helemaal niets gezegd worden (stelling 7). De reden hiervoor is, dat men in de taal niets kan uitdrukken dat niet ‘in de wereld’ is. Ethiek is transcendentaal en laat zich dus niet ‘uitspreken’. Volgens onze nieuwe podiumgast Bert Kienjet kan over kunst, net als over ethiek, eigenlijk niet worden gesproken. Kunst communiceert niet door middel van taal.

HET MOOISTE PRODUCT VERKOOPT BETER

Februari 2012 – Op het visitekaartje van Raymond Loewy, 1893-1986, stond naast zijn naam en verdere gegevens de tekst: ‘Als twee producten in prijs, functie en kwaliteit gelijk zijn, dan verkoopt het mooiste van de twee beter dan het andere.’

IT WAS A VERY GOOD YEAR!

December 2011 – 2011 was voor ons een cruciaal jaar.
Met trots en overtuiging delen we graag met onze lezers dat we erin geslaagd zijn in ons eerste volle jaar een stevige positie te verwerven in de markt. Gewoon door onze manier van doen en dankzij het vertrouwen van onze klanten. Niet in de laatste plaats door al die ervaren en kundige interim-managers, organisatieadviseurs en coaches die we aan ons verbonden weten. En wij geloven dat we nog beter kunnen worden!

AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH

Oktober 2011 –
There ain’t no mountain high enough
Ain’t no valley low enough
Ain’t no river wide enough
To keep me from getting to you

STREEF NAAR EEN BOVENMENSELIJK IDEAAL EN FAAL GLORIEUS. KAN NIET MISLUKKEN!

September 2011 – ‘Authenticiteit is wat er overblijft als al je oprechte pogingen om jezelf te standaardiseren zijn mislukt. Een leuk mens word je als je glorieus gefaald hebt in je pogingen om op anderen te lijken. Je wordt wie je bent, door iemand anders te willen zijn en daar niet in te slagen.’

VRAGEN OVER DE WERKELIJKHEID.

Juni 2011 – ‘Wanneer vangt een voorstelling aan? Als we geboren worden of wanneer het doek opgaat? Is het allemaal voorbij als we het toneel verlaten, of komt er geen einde aan de voorstelling? Wat is een vermomming, de kleren die we op straat dragen of het toneelkostuum?’

ALS HET KAN, DAN MOET HET!

Maart 2011 – Eind maart is de winter voorbij. Een constatering die menige schaatsliefhebber na een seizoen met nauwelijks natuurijs met weemoed vervult. Natuurijs is schaars de laatste jaren. Geen wonder dat liefhebbers zich bij een dunne laag ijs al op het ijs wagen. In volle overtuiging. ‘Als het kan, dan moet het’ zei een mevrouw die er aan de rand van een ijsvloer van 3,5 centimeter dik door een journalist naar werd gevraagd. Zo simpel kan het zijn. Iedereen geloofde haar. Wij presenteren u in deze nieuwsbrief, naast een inkijk in onze opdrachtenportefeuille, twee mensen met een soortgelijke vanzelfsprekende overtuiging.

ZINLOOS OF ONZINNIG?

Januari 2011 – ‘Alles is in principe zinloos of onzinnig, maar nochtans wel de moeite waard.’ Dit is een uitspraak van Wim T. Schippers in antwoord op een vraag naar zijn ideeën achter zijn inmiddels beroemde en onlangs door Museum Boijmans aangekochte ‘Pindakaasvloer.’

NAJAAR 2010: ZIJN WE DE EERSTE?

November 2010 – ‘A long december and there’s reason to believe. Maybe this year will be better than the past I can’ remember all the times I tried t tell myself To hold on to this moments as they pass’