By: On: november 12, 2010 In: nieuwsbrief-11-2010 Comments: 0
  • Een verpleeg- en verzorgingshuiscombinatie heeft al langere tijd te maken met een negatief imago. Diverse malen kwam men met negatieve artikelen in de landelijke media. Effecten: cliënten en hun familie kiezen voor andere organisaties en personeel is nauwelijks meer te vinden. In opdracht van het bestuur levert Van de Graaf en Verwoerd interim de organisatie een marketingadviseur die na een onderzoek samen met de organisatie een plan maakt voor de verbetering van het imago en dat plan in de rol van projectmanager ook uitvoert.
  • Een organisatie voor wonen en zorg staat voor een nieuwe functiewaarderingsronde. Van de Graaf en Verwoerd levert het bestuur een organisatieadviseur die een plan van aanpak schrijft dat breed in de organisatie wordt gedragen en dat vervolgens uitvoert.
  • Het bestuur van een organisatie voor gehandicaptenzorg vraagt Van de Graaf en Verwoerd interim een adviseur te leveren die de hard en de soft controls van de organisatie kan beoordelen en daar waar nodig verbetervoorstellen doet.