By: On: november 12, 2010 In: nieuwsbrief-11-2010 Comments: 0

Wie ontmoet ze niet: jonge managers c.q. jonge ondernemers, die na een eerste periode in de praktijk behoefte hebben aan professionele reflectie, vragen hebben, in zaken vast lopen. Hoe veelbelovend ze ook zijn, er wordt wat af getobd.

Omdat lang niet binnen alle opleidingen met dit type leren wordt gewerkt, is coaching voor een deel van deze groep een onbekend fenomeen. Anderen kennen het wel, maar weten de weg naar een coach maar moeilijk te bereiken, of denken dat het te kostbaar is. Wat alle groepen gemeen hebben is dat ze zich de weelde van een coach maar zelden kunnen permitteren. Een uurtarief dat schommelt rond de € 125,00 is voor hen een heel bedrag.

Tegelijkertijd ontmoeten wij in ons netwerk gepokte en gemazelde meesters in het vak die best bereid zijn en er lol in hebben hun kennis aan de jongere generatie, als dat niet te grote vormen aanneemt, zonder daarvoor betaling te verlangen door te geven. Als een soort bijdrage aan de ontwikkeling van het vak, of omdat het leuk is met jongelui om te gaan en kennis door te geven. Je zou het kunnen zien als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Die twee gegevens hebben we aan elkaar geknoopt. Daaruit is het plan ontstaan jonge managers / ondernemers gratis korte coachingstrajecten te bieden. Zo’n coaching omvat 5 à 6 gesprekken van 1 à 1,5 uur en kost de leerling niets.

We hebben er inmiddels enige ervaring in opgedaan en het werkt fantastisch. Zowel degenen die  coaching ontvingen, als de coaches zijn er enthousiast over.

De jonkies hadden nooit gedacht dat het kon, maakten kennis met het verschijnsel coaching en ontdekten er de nuttige werking van. De coaches ontmoetten jonge onbevangen mensen die verbaasd over de luxe hun kennis opzogen.

Zowel coaches als jonge ondernemers / managers met een behoefte aan coaching kunnen zich aanmelden.

Neem contact met ons op.