By: On: april 22, 2015 In: nieuwsbrief-04-2015 Comments: 0

Wies Oldenkamp (1961) is één van ‘onze’ interim-managers. Na het Atheneum studeerde zij aan de Landbouw Universiteit van Wageningen Bedrijfskunde en Home economics. Net afgestudeerd startte zij haar eigen advies- en trainingsbureau. Omdat zij naar eigen zeggen ‘ in de praktijk al snel ontdekte dat ze eigenlijk niet genoeg wist en op deze manier ook niet veel bijleerde’ trad zij in dienst als managementtrainer bij DSM in Geleen en later bij PTT Telecom, het huidige KPN in Utrecht. Zij stapte over in een managementfunctie, deed bij diverse werkgevers (KPN, UMC, HLCU,) ervaring op en maakte in 2011 haar droom waar en werd zelfstandig gevestigd interim-manager / organisatieadviseur / coach / trainer. In haar opdrachten vervult zij de rol van directeur bedrijfsvoering net zo gemakkelijk als die van directeur zorg, managet zij programma’s en  is projectleider, kortom ze is een zeer ervaren, breed inzetbare allround senior.

‘Ik ben als jonge vrouw van zesentwintig begonnen als managementtrainer. Ik trainde daar o.a. de ’Chefs van dienst’, mannen tussen de vijftig en zestig die op cursus gestuurd waren en dat in alles lieten merken. Ik ontdekte al gauw dat het absoluut niet werkt als je de strijd aangaat.’

‘Wim Dik van KPN sprak mij indertijd in mijn trainerschap aan over het verloop van mijn carrière. Hij probeerde mij te verleiden over te stappen naar een managementfunctie, maar daar zag ik aanvankelijk niets in. Maar hij hield aan en ik kwam met hem overeen dat ik eerst nog een jaar managementtrainer zou zijn en dan zou overstappen. Na dat jaar werd ik benoemd als ‘Chef Storingsdienst’ , een van de mooiste leidinggevende ervaringen in mijn leven.’

‘Mijn doel is dat mensen later met vreugde terugkijken op dingen die ze tijdens hun werk hebben doorgemaakt. Ik zoek altijd naar werkvormen, die teweeg brengen dat mensen er thuis opgetogen over vertellen. Ik heb een tijdje filmpjes over honden gebruikt om mensen iets te leren over leiding geven. Omdat zo’n aanpak niet alledaags is, beklijft het geleerde langer.’

‘Mensen moeten met lol en warmte hun werk doen.’

‘Favoriete opdrachten?………. Er moet qua bedrijfsvoering het nodige te verbeteren zijn en er moet een menselijke component in zitten: gebrek aan commitment en loyaliteit, geen vreugde meer in het werk, teleurstelling in de leiding…….dat soort dingen. Kortom puin ruimen en mensen in hun kracht zetten.’

‘Het is een sport om in een situatie waarin alles op zijn gat ligt en er geen sprake meer is van arbeidsethos nieuwe normen bespreekbaar te maken en te handhaven: op tijd komen, ja is ja, open zijn, elkaar aanspreken. Dat gaat het best met een grap en op een losse manier. Ik geloof niet in ‘streng’. Dat ben ik alleen als iemand zich ernstig misdraagt. Bij mindere vergrijpen los ik het creatief op. In een recente opdracht, waarin teamleiders het niet zo nauw namen met op tijd komen voor een werkbespreking heb ik ingevoerd dat overtreders voor de gehele vestiging cup-cakes moeten bakken. En dat zijn er zo’n kleine tweehonderd stuks. Dat geeft behoorlijk wat hilariteit, maar ook genoeg besef om dan toch voortaan maar op tijd te komen.’

‘De essentie van leiding geven: focus op waar het naar toe moet, sluit aan bij waar de organisatie is, en nodig mensen betrokken, helder en liefdevol uit mee te gaan doen.’

‘Ik maak onderscheid tussen doe-dingen en het psychologische proces snappen. Als je het proces niet snapt moet je hard buffelen en bereik je desondanks weinig. ’

‘Ik cancel als het mooi weer is wel eens een MT-vergadering. In plaats daarvan gaat ieder MT-lid met een demente bewoner buiten wandelen. Even terug naar waar het allemaal écht om gaat. Goed voor de cliënten en goed voor de managers.’

‘Misschien ben ik geen echte interimmer. Ik voel me zeer verbonden met mijn opdrachtgever en beleef een afscheid hartverscheurend.’

‘De schoonheid van het vak?…………..Het is ontroerend als je mensen verantwoording ziet nemen, die ze eerst niet aankonden of aandurfden.’

‘Wat goed is voor mensen is goed voor het bedrijf. Maar je moet wel richting geven. Zeggen waar je naar toe wilt en wat je van mensen verwacht.’

Klik hier voor het professioneel profiel van Wies in de Etalage op onze website.