By: xpon On: november 10, 2015 In: Etalage Comments: 0
nel-zuur2

Profiel:

Ervaren interim manager op het terrein van algemeen management en P&O. Heeft gedurende meer dan 20 jaar opdrachten uitgevoerd als hoofd P&O en lijnmanager, veelal in de zorg.

De combinatie van een bedrijfskundige en een P&O achtergrond staat borg voor een zakelijke benadering met gevoel voor de menselijke maat.

Is  bij veranderingsprocessen in staat om mensen te mobiliseren en stimuleren.  Betrokkenheid van medewerkers is een essentiële voorwaarde voor het  realiseren van een traject.

Koppelt in haar  stijl van leidinggeven  resultaatgerichtheid aan empathisch vermogen.  I een   generalist met oog voor detail.

In staat mee te denken met bestuurders, maar ook in staat vanuit P&O de rol van ‘geweten van de organisatie’ neer te zetten.

Is toegankelijk en wekt vanuit haar deskundigheid en en autonomie gemakkelijk vertrouwen.

Denk en werkniveau: academisch

Voorbeelden van opdrachten:

  • Hoofd P&O bij een grootschalige reorganisatie van 1000 medewerkers.
  • Directeur/bestuurder  serviceflat.  Herpositioneren   organisatie en  ontwerp nieuwe structuur..
  • Manager thuiszorg in diverse organisaties.
  • Hoofd P&O.Herpositionering  en vitalisering afdeling, realisatie strategisch beleidsplan.
  • Manager  mobiliteitsbureau.