By: admin On: juni 28, 2016 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Juni 2016 - In Nederland wordt al sinds de prehistorie kaas gemaakt. Er zijn bewijzen gevonden dat men al sinds 800 voor Christus kaas maakt: potjes van aardewerk met gaatjes, waarin de wrongel kon uitlekken en drogen. Julius Caesar noteerde in 57 voor Christus in zijn krijgsverslag ‘Commentarii de...

Read more
By: admin On: juni 26, 2016 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

April 2016 - De klassiek politieke filosoof Thomas Hobbes (1588 -1679) ging er van uit dat mensen in een natuurlijke staat, waarin geen interferentie is van wetten, handelen als machines, waarbij zij gedreven worden door aversie om te sterven en begeerte om te leven. Met als gevolg dat mensen...

Read more
By: admin On: juni 26, 2016 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Februari 2016 - De legendarische pianist Sviatoslav Richter ( 1915 – 1997 ) deed in een interview de volgende uitspraak: ‘de pianist is een uitvoerder, die de bedoelingen van de componist tot op de letter verklankt. Hij voegt niets toe dat niet al in het werk aanwezig is. Als...

Read more
By: On: december 24, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

December 2015 - ONBESCHREVEN LIGT HET VOOR U

Read more
By: On: november 09, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Oktober 2015 - ‘Wat kan de verklaring zijn voor de schijnbaar krankzinnige drijfveer van de mens om schilder en dichter te zijn, anders dan dat het alleen een verzetsdaad tegen het verval van de mens is en een bevestiging van zijn terugkeer naar de Hof van Eden. De basis voor...

Read more
By: On: november 02, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Februari 2015 - Voor wiens verfraaiing openen de monden van de rozen zich in bedwelmende spraak; en van wiens gratie leren de hemelbomen hun witte stand (ik moet nu de melkflessen wegbrengen voor statiegeld zodat ik iemand kan bellen die mij geld voor het eten leent)’

Read more
By: On: juli 07, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Juli 2015 -‘Onzes inziens is leiderschap een combinatie van vier elementen: de activiteiten waar een leidinggevende zich mee bezig houdt, de stijl waarmee leiding wordt gegeven, de eigenschappen van de leidinggevende en de motieven die een leidinggevende heeft om leiding te geven.’

Read more
By: On: april 07, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

April 2015 - ‘Zeker, het is heel goed mogelijk om te denken zonder je er iets bij voor te stellen. Met voorstellingen van welke aard dan ook heeft het denken absoluut niets uitstaande. Het voltrekt zich niet in beelden, maar in begrippen en formules. De filosofie begint op het...

Read more
By: On: november 12, 2014 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

December 2014 - But now the days grow short I'm in the autumn of the year And now I think of my life as vintage wine From fine old kegs From the brim to the dregs And it poured sweet and clear It was a very good year

Read more
By: On: november 11, 2014 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

November 2014 - 'Timeo Danaos et dona ferentes' is een Latijns citaat uit Vergilius' Aeneïs (zang II, vers 49). Het betekent: 'Ik ben bang voor Danaërs ( Grieken), ook als zij geschenken aanbieden.'

Read more