By: admin On: mei 13, 2022 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Voor de term mind is geen beknopte Nederlandse vertaling te geven. Als filosofen nadenken over mind, behandelen ze aspecten als mentale processen, het brein, bewustzijn, lichaam en geest, herinneringen, persoon en persoonlijke eigenschappen, identiteit, continuïteit, ziel, het zelf, het ik, enz.

Read more
By: admin On: mei 11, 2022 In: Podium Comments: 0

Soms ontmoet je inspirerende mensen. Robert Keurntjes  (1968) filosoof en meubelmaker, is er zo één. Hij studeerde filosofie  in Nijmegen, met als aandachtgebied Philosophy of mind, een begrip, dat, naar zijn zeggen,  breder is dan cognitiefilosofie. Daarnaast verdiepte hij zich grondig in het boeddhistisch denken. Hij heeft een eigen...

Read more