By: On: november 10, 2015 In: Etalage Comments: 0
By: On: november 10, 2015 In: Etalage Comments: 0
By: On: november 09, 2015 In: Etalage Comments: 0
By: On: november 09, 2015 In: Etalage Comments: 0
By: On: november 09, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Oktober 2015 - ‘Wat kan de verklaring zijn voor de schijnbaar krankzinnige drijfveer van de mens om schilder en dichter te zijn, anders dan dat het alleen een verzetsdaad tegen het verval van de mens is en een bevestiging van zijn terugkeer naar de Hof van Eden. De basis voor...

Read more
By: On: november 03, 2015 In: Etalage Comments: 0
By: On: november 03, 2015 In: Etalage Comments: 0
By: On: november 02, 2015 In: Nieuwsbrieven Comments: 0

Februari 2015 - Voor wiens verfraaiing openen de monden van de rozen zich in bedwelmende spraak; en van wiens gratie leren de hemelbomen hun witte stand (ik moet nu de melkflessen wegbrengen voor statiegeld zodat ik iemand kan bellen die mij geld voor het eten leent)’

Read more
By: On: november 02, 2015 In: Podium Comments: 0

Wij stellen u voor aan Jeroen de Ridder (1978), filosoof. Hij is universitair docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn domein is de epistemologie, of kennisleer, de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt. Het vakgebied is...

Read more